Ashton Kutcher

. birthday _ 7 February _
(38th anniversary)
Ashton Kutcher
7 February 1978 
Cedar Rapids, Iowa, USA 
6' 2½" (1,89 m)birthdays_OFFmag