Kim Novak

. birthday _ 13 February _
(83 years)
Kim Novak
13 February 1933 
Chicago, Illinois, USA 
5' 6" (1,68 m)birthdays_OFFmag